RSS

Erasmus+ programo de Eŭropa Unio


 
La Erasmus+ programo de Eŭropa Unio rilatas al la periodo 2014-2020 kaj celas al la subteno de edukado, junularo kaj sporto.

La programo estas dividita al tri ĉefaj agadoj:
- KA1 estas por lernadaj unuopaj moviĝoj,
- KA2 por kunagado por novigo kaj interŝanĝo de bonaj praktikoj kaj
- KA3 celas strukturitan dialogon. 

Ni rigardu kiel ekzemplon la projektojn, kiuj ebligis ankaŭ al individuaj reprezentantoj el Germanio kaj Pollando partopreni en internacia trejnado, spertiĝo. 
KA1 subvencias internacian moviĝon cele al trejnado kaj plikapabligo de aktivuloj per seminarioj. La projektoj rajtas daŭri 1-2 jarojn, kaj ĉiu trejnseminario rajtas daŭri de 2 tagoj ĝis du monatoj. La sendanta organizo povas esti ajna organizo, asocio, publika instanco aktiva en porplenkreskula edukado. La sendanta organizo, kiu sendas la projektproponon, rajtas sendi siajn aktivulojn alilanden al gastiga(j) organizo(j) por trejniĝi aŭ por trejni aliajn homojn. En porplenkreskulaj projektoj nepras nur identigi la sendantan organizon, kiuj prezentas la proponon: la gastigaj ne nepre estas identigendaj en la subvencipropono. 

Jen ligiloj al kelkaj trejnseminarioj, ekzemploj de internacia moviĝo al klerigeventoj kunorganizitaj ankaŭ de ILEI, realigitaj en pluraj eŭropaj landoj.
Informoj, kalendaro sur la hejmpaĝo de ILEI

Oktobro 2014 en Herzberg am Harz, Germanio

- pri trejnseminario en Torpedo 9 kaj akcepto en la urbodomo, programo
grupfoto kaj fotoalbumo

Aprilo 2015 en Budapest,  Hungario

- pri la trejnseminario kaj strategia partnerrenkontiĝo ĉe Kultura Esperanto-Asocio
- fotoalbumo

Ni certas, ke ĉiuj partprenintoj bone utiligos la akiritajn novajn sciojn kaj sentos sin per tiuj trejnsesioj pli fortigitaj por eduka, instrua laboro kaj por organizaj taskoj. 

Per la komuna partopreno en tiuj seminarioj estis ebleco je spertinterŝanĝo kaj ellaboro de sistemo de regula kontaktado per novaj iloj de la moderna komunikada teknologio. 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts